Ảnh hưởng của đại dịch covid đến nghành bao bì nilong

Thị trường Việt Nam luôn là một thị trường phát triển tiềm năm và tăng trưởng kinh tế qua từng năm, kéo theo đó các nghành nghề liên quan đều được phát triển theo dựa vào nhu cầu thiết yếu của thị trường và ngành bao bì nilong cũng vậy.…